گروه مهندسین آبادگران در بیش از 2000 پرونده حضور داشته و دارد که در زمینه طراحی ، نظارت و اجراء را ایفاء مینماید، گروه مهندسین آبادگران در طراحی سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی ، نظارت سازه،نقشه برداری و همچنین شهرسازی از متخصصین این امر بهره گرفته است، از پروژه های انجام شده توسط این شرکت که در برخی پروژه ها عهده دار یکی از شاخه های طراحی، نظارت ،اجراء و در برخی مسئولیت تمام رکن ها بر عهده این شرکت بوده استکهمیتوان به موارد ذیل اشاره نمود ؛

IMG_3487 IMG_3488 IMG_3490 IMG_3492 IMG_3493 IMG_3498

نام مالک :  آقای علی علی بیگی

طراحی ونظارت : معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی، نقشه برداری توسط گروه مهندسین آبادگران

تعداد طبقات : 7

متراز : 1576 متر

آدرس : کوی ولی عصر ، خیابان شهریار ، 10متری نسرین

IMG_3508 IMG_3509 IMG_3511

نام مالک :  آقای بهروز فتح راضی

طراحی و نظارت : معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی توسط گروه مهندسین آبادگران

تعداد طبقات : 4

متراز : 586 متر

آدرس : کوی ولی عصر ، انتهای خیابان شهریار، کوچه میخک

IMG_3514 IMG_3515 IMG_3516

نام مالک :آقای مهندس رسول اسحقی

طاحی و نظارت : معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی، نقشه یرداری و شهر سازی توسط گروه مهندسین آبادگران

تعداد طبقات : 11

متراز : 2850 متر

آدرس : کوی ولی عصر، خیابان مظامی، کوی ساسان برج لیان

IMG_3521 IMG_3523 IMG_3524 IMG_3525 IMG_3527

نام مالک :  آقای مهندس نادر اسحقی

طراحی و نظارت : معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی توسط گروه مهندسین آبادگران

تعداد طبقات : 7

متراژ : 1921 متر

آدرس : کوی ولی عصر ، پایین تر از فلکه مخابرات

IMG_3529 IMG_3531 IMG_3532

نام مالک :  آقای جعفر داننده

طراخی و نظارت : معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی توسط گروه مهندسین آبادگران

تعداد طبقات : 7

متراژ : 1039متر

آدرس :ولی عصر خیابان قانون

IMG_3535 IMG_3536 IMG_3538 IMG_3539 IMG_3541 IMG_3543

نام مالک : آقای علی علی بیگی

طراحی و نظارت : معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی توسط گروه مهندسین آبادگران

تعداد طبقه : 8

متراز : 1275 متر

آدرس : کوی ولی عصر، خیابان افسران، پروژه اولدوز ، که گروه آبادگران ناظر سازه ، معماری، تاسیسات الکتریکی ، تاسیسات مکانیکی ، به متراژ 1275متر میباشد.

IMG_3548 IMG_3549 IMG_3551 IMG_3552 IMG_3555 IMG_3557 IMG_3558 IMG_3560

نام مالک : خانوم دکتر زهرا عطاری

طراحی و نظارت : معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی توسط گروه مهندسین آبادگران

تعداد طبفات : 6 مسکونی و تجاری- اداری

متراز : 1872 متر و 2500 متر

آدرس : کوی ولی عصر ، خیابان سعدی شمالی روبروی ایرداک پ 33

IMG_3565 IMG_3566 IMG_3568 IMG_3569

نام مالک : آقای مهندس حکیمی

طراح و ناظر : معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی توسط گروه مهندسین آبادگران

تعداد طبقه : 8

آدرس : کوی ولی عصر ، حیابان نظامی، کوچه ساسان

IMG_3561 IMG_3562 IMG_3563 IMG_3564

نام مالک : آقای مهندس ستار زینالی

طراحی و نظارت : معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی توسط گروه مهندسین آبادگران

تعداد طبقات : 7

آدرس : کوی ولی عصر ، خیابان فروغی ، کوچه گلباد

photo_2017-10-29_14-05-44 photo_2017-10-29_14-06-01 photo_2017-10-29_14-06-07 photo_2017-10-29_14-06-12

نام مالک : تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اذربایجان شرقی

تعداد طبقات : 10 طبقه مسکونی

طراحی :  معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی توسط گروه مهندسین آبادگران

( پروژه در حال اجراء )

آدرس : جاده ایل گلی اول خیابان گلشهر

که تنها گوشه ای از فعالیت های این کنسرسیوم می باشد و همچنین در پروژه34 واحدی تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی استان  نیز به عنوان طراح ، مجری  و پیمانکار این پروژه  بوده است.