آموزش، مناقصات و کنترل کیفی

آموزش، مناقصات و کنترل کیفی

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی؛ مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی مابین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف، عناصر سازمانی؛ متشکل از چهار سیستم بنیادی می‌باشند:

الف- سیستم رفتاری (فرد، گروه، سازمان غیر رسمی)

ب- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی، اهداف رسمی، مقررات، سازمان رسمی)

ج- سیستم تکنولوژیک (فرآیندها و روشهای تولید ستاندها، تجهیزات)

د – سیستم محیطی (مشتریان و ارباب رجوع، رقبا، جامعه، دولت، تامین کنندگان منابع)

علم مدیریت آموزشی، کارکردهای مدیریت در سازمانهای آموزشی را بر تئوری و دانش علمی، مبتنی می‌سازد.کارکردهای مدیریت آموزشی؛ شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است . هدف مدیریت آموزشی؛ بهبود اثربخشی، بهره وری و کیفیت در سازمانهای آموزشی است.

آموزش را می توان به سه حیطه کلی آموزش همگانی، آموزش کارکنان وآموزش عالی تقسم بندی نمود، بر این اساس، مهمترین زمینه‌های مطالعاتی دانش مدیریت آموزشی سه بخش عمده را دربر می‌گیرد:

• مدیریت آموزش عمومی

• مدیریت آموزش سازمانی

• مدیریت آموزش عالی

با توجه به تعریف مدیریت آموزشی، حیطه و کاربرد آن، فرآیند آموزش در این مشاور در قالب نمودار زیر ارائه شده است

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت یکی از بحثهای جدید در زمینه تولید و خدمات است. گرچه سابقه آن به ابتدای تاریخ نیز می‌رسد اما مفهوم نوین کیفیت محصول قرن ۲۰ است. بر طبق یکی ازنگرشها :مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود. بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیت از فعالیت‌ها را شامل می‌گردد. از جمله فعالیتهای مربوط به مدیریت کیفیت یکی تضمین کیفیت و یکی کنترل کیفیت است. امروزه مدیریت کیفیت نه تنها شامل تولید بلکه شامل خدمات و حتی خدمات دولتی نیز می‌شود. و مدیریت کیفیت دولتها و آموزش و پرورش یکی از مباحث نوین در کیفیت است.

با توجه به ماهیت و اهمیت موجود سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی، این مشاور در سال ۱۳۸۶ موفق به اخذ گواهی‌نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از موسسه توف نورد آلمان شد. با گذشت ۴ سال از اخذ گواهی‌نامه مزبور و همچنین جاری شدن این سیستم در سازمان، این مشاور توانسته است تا حد قابل قبولی موجبات افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان، بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفی، ارتقاء سطح کیفی محصولات و نهایتاً افزایش سطح رضایت کارکنان را فراهم آورد.

مناقصات

نظر به اهمیت نحوه و چگونگی کمی و کیفی حضور این مشاور در فرآیند مناقصات داخلی و خارجی و همچنین اهمیت صرف وقت، انرژی و سایر منابع هزینه شده در طی این فرآیند، این بخش از اهمیت بسزائی برخوردار می‌باشد چرا که علاوه بر وظیفه هرچه بهتر شناساندن مشاور، می‌بایست از نظر کمی و کیفی و کسب امتیاز برتر، حرفی برای گفتن در میان رقیبان داخلی و خارجی داشته باشد.

لذا این مشاور مصمم است تا با هرچه بهتر فراهم نمودن شرایط کمی و کیفی و تعریف و پیشبرد مکانیزم خاص تحت عنوان بازنگری نیازها و خواسته‌های مشتری، زمینه اعتلای این مشاور را در مناقصات داخلی و خارجی فراهم آورد. حوزه کاری این بخش عبارتند از:

• جمع بندی اطلاعات (فنی و مالی)

• ارائه اسناد و مدارک درخواستی و کسب حد نصاب امتیاز کیفی، فنی و مالی

• ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به بخش مناقصات،‌پیمان و مستند سازی جهت تهیه پیش نویس قراردادها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *